Meer informatie over het Programma van het 24e PAC-symposium zal volgen.