Het 29e PAC bestuur

Het 29e bestuur van Stichting PAC bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de vier deelnemende studieverenigingen: ACD, CDL, U.S.S. Proton en VCSVU. Hoewel er momenteel geen leden van het ACD en VCSVU in het huidige bestuur zitten vanwege een gebrek aan interesse, werkt het bestuur als een hecht team. Door de samenwerking tussen de verschillende studieverenigingen wordt de cohesie tussen studenten en docenten van de bijbehorende universiteiten versterkt. Het relatief kleine maar enthousiaste bestuur deelt sommige verantwoordelijkheden, zoals promotie en acquisitie. Het 29e PAC-bestuur bestaat uit:

 • Sven Gol - Voorzitter (CDL)
 • Rianne Jorritsma - Secretaris (CDL)
 • Sven Joziasse - Penningmeester (CDL)
 • Simon Tuinstra - Coördinator (U.S.S. Proton)

Comité van Aanbeveling

Elk jaar wordt Stichting PAC ondersteund door een Comité van Aanbeveling. De leden van dit comité steunen de stichting door hun naam te verbinden aan het symposium, waarmee ze het evenement officiële erkenning en waardigheid geven.

Het Comité van Aanbeveling voor de 29e editie van het PAC-Symposium bestaat uit:

 • Prof. dr. ir. Hester Bijl - Rector Magnificus, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Jeroen J.G. Geurts - Rector Magnificus, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen - Rector Magnificus, TU Delft
 • Prof. dr. ir. P.P.C.C. Verbeek - Rector Magnificus, Universiteit van Amsterdam
 • Eelco Vogt - Professor, Universiteit Utrecht

Raad van Advies

Stichting PAC wordt elk jaar bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit professoren van verschillende vakgebieden binnen de chemie. Deze raad ondersteunt de stichting door het PAC-bestuur te adviseren over de uitnodiging van specifieke sprekers en te assisteren bij sponsorverzoeken.

De Raad van Advies voor de 29e editie van het PAC-Symposium bestaat uit:

 • Pieter Bruijnincx - Universiteit Utrecht
 • Anthe Janssen - Universiteit Leiden
 • Jan van Maarseveen - Universiteit van Amsterdam