De Geschiedenis

Stichting PAC is opgericht in 1991 door de organiserende verenigingen;

Proton, ACD en het CDL, waaraan de stichting ook haar naam te danken heeft. Hierbij is later ook de VSCVU aangesloten. 
Het voornaamste doel van stichting PAC is organiseren van het PAC-Symposium ieder jaar.
Het PAC-Symposium is een symposium georganiseerd voor scheikunde studenten door scheikunde studenten en het is het grootste symposium van zijn soort in Nederland.
De locatie van het Symposium wisselt ieder jaar tussen de steden van de vier organiserende studieverenigingen.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de voorgaande PAC-Symposia.

Voorgaande Symposia en Besturen

2021: Impact (online)

- Aron Kibbelaar (CDL) - Voorzitter
- Renate Baarslag (U.S.S. Proton) - Secretaris 
- Susanne Gooijer (ACD) - Penningmeester
- Veerle Hoedemaker (CDL) - Commissaris Acquisitie 
- Nihad Chekrouni (VCSVU) - Commissaris Locatie & Logistiek
- Steijn Dubbink (U.S.S. Proton) - Commissaris Sprekers
- Kornelis Harmannij (U.S.S. Proton) - Commissaris Website & Vormgeving

2020: Next Level (Leiden)

- Daan Hoogers (CDL) - Voorzitter
- Ben Kras (ACD) - Secretaris 
- Geert Schulpen (U.S.S. Proton) - Penningmeester
- Dennis Nijenhuis (VCSVU) - Commissaris Acquisitie 
- Rijk Huisman (CDL) - Commissaris Locatie & Logistiek
- Yvette Schipper (VCSVU) - Commissaris Sprekers
- Sander Veen (VCSVU) - Commissaris Website & Vormgeving

2019: Back to the Future (VU)

- Nicole Oudhof (ACD) - Voorzitter
- Lydia Stiny (VCSVU) - Secretaris 
- Robin Coosen (VCSVU) - Penningmeester
- Françoise Dekker (VCSVU) - Commissaris Acquisitie 
- Arien Chen (VCSVU) - Commissaris Locatie & Logistiek
- Dana Rademaker (CDL) - Commissaris Sprekers
- Robin van der Kruit (U.S.S. Proton) - Commissaris Website & Vormgeving

2018: Discovery (Utrecht)

- Nicolette Maaskant (U.S.S. Proton) - Voorzitter
- Eva Meeus (ACD) - Secretaris
- Jochem Paardekooper (U.S.S. Proton) - Penningmeester
- Sandrine Heijnen (U.S.S. Proton) - Commissaris Acquisitie
- Ferry Pronk (VCSVU) - Commissaris Locatie & Logistiek
- Ffion Steenvoorden (U.S.S. Proton) - Commissaris Sprekers
- Tiemen van Daalen (CDL) - Commissaris Website &Design

2017: Spectrum (Utrecht)

- Wowa Stroek (ACD) - Voorzitter
- Jesse van Mullem (CDL) - Secretaris
- Jan-Willem Bastiaansen (CDL) - Penningmeester
- Jobber Bekkers (ACD) - Commissaris Locatie
- Matt Peerlings (U.S.S. Proton) - Commissaris Sprekers
- Laura Zoutendijk (U.S.S. Proton) - Commissaris Acquisitie
- Roy Hoitink (U.S.S. Proton) - Commissaris Website & Design

- Lennard van der Boon (CDL) - Voorzitter
- Rudy van der Zwan (CDL) - Secretaris
- Bertjan van Dijk (U.S.S. Proton) - Penningmeester
- Bob van Meijeren (CDL) - Commissaris Sprekers
- Naomi du Pree (U.S.S. Proton) - Commissaris Acquisitie
- Stijn Alberts (U.S.S. Proton) - Commissaris Locatie

- Simone Lambregts (ACD/VCSVU) - Voorzitter
- Hugo Minnee (CDL) - Secretaris
- Joost van Ginkel (CDL) - Penningmeester
- Marianne Lankelma (ACD) - Commissaris Sprekers
- Helena Willard (ACD) - Commissaris Website & Design
- Indigo Bekaert (ACD) - Commissaris Locatie
- Sjoerd Kuiper (U.S.S. Proton) - Commissaris Acquisitie

- Merel van der Plassche - Voorzitter
- Jacob van Hengst (CDL) - Secretaris
- Kitty Schilder - Penningmeester
- Luc Smulders (U.S.S. Proton) - Commissaris Acquisitie
- Sven Schipper - Commissaris Sprekers
- Annechien Maas Geesteranus - Commissaris Vormgeving
- Priya Jagai - Commissaris Website

- Anne Jans - Voorzitter
- Jolinde Soesbergen - Secretaris
- Sander Roet - Penningmeester
- Kimberley Zwiers - Commissaris Acquisitie
- Elma Mons - Commissaris Sprekers
- Clint Nieuwendijk - Commissaris Locatie
- Marten Ploeger - Commissaris Vormgeving

- Freek Hoekstra (CDL) - Voorzitter
- Suzanne Verkleij (U.S.S. Proton) - Secretaris
- Finbar Schutte (ACD) - Penningmeester
- Bas Buskermolen (CDL) - Commissaris Extern
- Nicole Duim (CDL) - Commissaris Locatie en Extern
- Sifra Vos (VCSVU) - Commissaris Vormgeving en Promotie
- Thom Hersbah (CDL) - Commissaris Sprekers

- Hedwich Vlieg (U.S.S. Proton) - Voorzitter
- Anthe Janssen (CDL) - Secretaris
- Esther Köhler (ACD) - Penningmeester
- Robbert Kim (U.S.S. Proton) - Commissaris sprekers
- Tim Senden (U.S.S. Proton) - Commissaris sprekers
- Elleke van Harten (U.S.S. Proton) - Commissaris locatie
- Jasper Landman (U.S.S. Proton) - Commissaris vormgeving

- Esther Vleugel (ACD) - Voorzitter
- Charotte van Gaans (CDL) - Secretaris
- Sonja Castillo (U.S.S. Proton) - Penningmeester
- Jan-Hein Hooijschuur (ACD) - Commissaris Sprekers
- Sandra de Boer (ACD) - Commissaris website
- Esther Schippers (ACD) - Commissaris PR
- Mahsa Musani (VCSVU) - Commissaris Sponsoring

- Erica Wenker (CDL) - Voorzitter
- Carien van Aubel (ACD) - Secretaris
- Remi Hendrix (U.S.S. Proton) - Penningmeester
- Nina Elbers (CDL) - Contactpersoon sprekers
- Miriam Moester (VCSVU) - Commissaris PR
- Chi Ting Fung (CDL) - Commissaris locatie
- John van Paridon (CDL) - Commissaris drukwerk

- Marleen Kerssens (VCSVU) - Voorzitter
- Evelien Lantman (U.S.S. Proton) - Secretaris
- Annemarie Walters (ACD) - Penningmeester
- Johan Postema (CDL) - Website
- Jenna Kosoredjo (VCSVU) - Sponsoring
- Marloes Polak (VCSVU) - Drukwerk
- Hanneke Vlaming (VCSVU) - Contactpersoon sprekers

- Peter de Lange (U.S.S. Proton) - Voorzitter
- Mariska Lont (VCSVU) - Secretaris
- Evert Bouman (CDL) - Penningmeester
- Kimberly de Cuba (ACD) - Algemeen bestuurslid
- Dexx van de Mandele (U.S.S. Proton) - Algemeen bestuurslid
- Sanne van Leeuwen (U.S.S. Proton) - Algemeen bestuurslid
- Robin Jastrzebski (U.S.S. Proton) - Grafische Vormgeving en Drukwerk

- Rosanne Zeiler (ACD) - Voorzitter
- Annelies Buizert (CDL) - Secretaris
- Marco Wemekamp (U.S.S. Proton) - Penningmeester
- Romilda Boerleider (ACD) - Bestuurslid
- Eveline Jansen (ACD) - Bestuurslid
- Galvin Vredenburg (VCSVU) - Bestuurslid

- Florien de Brouwer (CDL) - Voorzitter
- Paul Radstake (U.S.S. Proton) - Secretaris
- Tineke van der Struik (ACD) - Penningmeester
- Joris Kuipers (CDL) - Dagorganisator
- Reint Boer Iwema (CDL) - Commissaris drukwerk
- Sascha Hoogendoorn (CDL) - Commissaris feestzaken
- Jacco Jochemsen (VCSVU) - Commissaris internetzaken

- Luc Smeets (VCSVU) - Voorzitter
- Annelies Buizert (CDL) - Secretaris
- Thierry Kortekaas (U.S.S. Proton) - Penningmeester
- Aschwin van der Horst (ACD) - Commissaris algemene zaken
- Petra de Kruijf (VCSVU) - Commissaris algemene zaken
semiPAC-bestuur:
- Reint Boer Iwema (CDL) - Commissaris drukwerk
- Ruud Visser (VCSVU) - Commissaris internet
- Wannes Weymiens (ACD) - Contact UvA

- Celia Berkers (U.S.S. Proton) - Voorzitter
- Daniel Turkenburg (ACD) - Secretaris
- Maayke Mars (ACD) - Penningmeester
- Ingmar Swart (U.S.S. Proton) - Commissaris Algemene zaken
- Joost Ballering (U.S.S. Proton) - Commissaris Algemene zaken
Ondersteuning:
- Daniele Gibney (VCSVU) - Drukwerk/contact VU
- Gijs Manneveld (ACD) - Drukwerk
- Ruud Visser (VCSVU) - Website
- Joris Kuipers (CDL) - Contact RUL

- Tjeerd Raijmakers (U.S.S. Proton) - Secretaris
- Gerda Conijn (ACD) - Bestuurslid
- Yu Ling Wu (ACD) - Voorzitter
- Varsha Kapoerchan (CDL) - Penningmeester
- Stijn Druijts (VCSVU) - Commissaris algemene zaken
- Yvonne te Welscher (VCSVU) - Bestuurslid

- Pieter Bruynincx (U.S.S. Proton) - Penningmeester
- Simone Lemeer (U.S.S. Proton) - Bestuurslid
- Jannes Woudenberg (U.S.S. Proton) - Bestuurslid
- Floor Frederiks (ACD) - Secretaris
- Jarno Kuijvenhoven (ACD) - Bestuurslid
- Lennart Post (ACD) - Bestuurslid
- Dhiredj Jagesar (CDL) - Voorzitter
- Rosien Steensma (CDL) - Bestuurslid
- Marjon Zonneveld (CDL) - Bestuurslid

- Moniek Tromp (U.S.S. Proton) - Voorzitter
- Didi Derks (U.S.S. Proton) - Bestuurslid
- Gabby Zegers (U.S.S. Proton) - Bestuurslid
- Malgosia Duszczyk (CDL) - Secretaris
- Marjolein Broekhuisen (CDL) - Bestuurslid
- Fedor Goumans (CDL) - Bestuurslid
- Mark Vargas (ACD) - Penningmeester
- Gabriëlle Hellingwerf (ACD) - Bestuurslid
- Ron Jukes (ACD) - Bestuurslid

- Thyra de Jongh (ACD) - Bestuurslid
- Judith van der Zwan (CDL) - Bestuurslid
- Betty Kocks (U.S.S. Proton) - Bestuurslid
- Jocelyne Vreede (ACD) - Voorzitter
- Sietske Hogenboom (U.S.S. Proton) - Bestuurslid
- Richard Aarnoudse (CDL) - Bestuurslid
- Eric van der Veer (ACD) - Bestuurslid
- Michiel van Veen (CDL) - Bestuurslid
- Vladan Potic (U.S.S. Proton) - Bestuurslid

- Jeroen Codée (CDL) - Voorzitter
- Mattie Timmer (CDL) - Bestuurslid
- Nicolette Voskuyl (CDL) - Bestuurslid
- Erwin de Bruin (ACD) - Secretaris
- Marieke Hoorneman (ACD) - Bestuurslid
- Astrid Janmaat (ACD) - Bestuurslid
- Sander van Donk (U.S.S. Proton) - Penningmeester
- Myrthe de Bruin (U.S.S. Proton) - Bestuurslid
- Coen de Steur (U.S.S. Proton) - Bestuurslid

- Nienke v/d Brink (U.S.S. Proton) - Voorzitter
- Marting Junginger (U.S.S. Proton) - Bestuurslid
- Victor Winter (U.S.S. Proton) - Bestuurslid
- Robin Doodeman (ACD) - Bestuurslid
- Emile Rienks (ACD) - Bestuurslid
- Jochem Wichers Hoeth (ACD) - Penningmeester
- Sonja de Bruin(CDL) - Secretaris
- Marike van Roon (CDL) - Bestuurslid
- Karlijn v/d Schilden (CDL) - Bestuurslid

- Lisette Ploeg (CDL) - Voorzitter
- Katja Keesom (ACD) - Secretaris
- Frans van den Berg (U.S.S. Proton) - Penningmeester
- Maaike van Velzen (ACD) - Bestuurslid
- Reynier Tromp (CDL) - Bestuurslid
- Rudi van der Laan (ACD) - Bestuurslid
- Göran Verspui (U.S.S. Proton) - Bestuurslid
- Maureen van Well (CDL) - Bestuurslid
- Gert-Jan Kreeft (U.S.S. Proton) - Bestuurslid

- Nina Huck (CDL) – Voorzitter
- Remco van der Rijst (U.S.S. Proton) – Penningmeester
- Bastiaan Groenhout (ACD) – Secretaris
- Antoinette Hensen (CDL) - Bestuurslid
- Rogier Buijsman (CDL) - Bestuurslid
- Mark Beijer (ACD) - Bestuurslid
- Carel Meijer (ACD) - Bestuurslid
- Marc Roosenboom (U.S.S. Proton) - Bestuurslid